Назва

Центральна бібліотека подільского району ім. Іван
Центральная библиотека Подольского района им. Ивана Франко

Адреса

м. Київ
Місто: Подільский район міста Київ
Кирилівська 117

Опис організації

Наша бібліотека почала функціонувати з тисяча дев’ятсот девятнадцатого року. І не дивлячись на те що під час другої світової війни фонд був повністю знищений, вже в 1943 році відновила свою роботу. І починаючи з сорок третього року називається в честь Івана Франка, в нас постійно працює меморіальна кімната та регулярно проводяться франківські читання .
В нашій бібліотеці є законодавчі та нормативно-правові документи, довідкова та художня література, енциклопедії та навчальні посібники, є виданнями з питань історії, політики, економіки, науки, бізнесвидання, тощо. В приміщенні бібліотеки працює інтернет центр, з чотирьох комп’ютерів. Ви можете вільно безоплатно попрацювати в інтернеті.
В приміщені бібліотеки проводяться книжкові виставки, презентації найновіших видань, встановлені тематичні стелажі. Ми організовуємо дні спеціалістів, вечори зустрічі, краєзнавчі вечори, та багато багато чого іншого.
До нас часто приходять на презентації відомі письменники, літературознавці, поєти та багато інших цікавих людей міста та району.
Наша библиотека начала функционировать с тысяча девятьсот девятнадцатого года. И несмотря на то что во время второй мировой войны фонд был полностью уничтожен, уже в 1943 году возобновила свою работу. И начиная с сорок третьего года называется в честь Ивана Франко, у нас постоянно работает мемориальная комната и регулярно проводятся франковские чтения.
В нашей библиотеке есть законодательные и нормативно-правовые документы, справочная и художественная литература, энциклопедии и учебные пособия, являются изданиями по истории, политики, экономики, науки, бизнесвидання далее. В помещении библиотеки работает интернет-центр, из четырех компьютеров. Можете безвозмездно поработать в интернете.
В помещении библиотеки проводятся книжные выставки, презентации новейших изданий, установленные тематические стеллажи. Мы организуем дни специалистов, вечера встречи, краеведческие вечера, и многие многое другое.
К нам часто приходят на презентации известные писатели, литературоведы, поет и много других интересных людей города и района.

Контакти

(044)468-01-10
https://cbspodil.org.ua
email
You have to install UddeIM or Jomsocial for private messaging
Центральная библиотека Подольского района им. Ивана Франко