Назва

Перша Консалтингова Компанія
Первая консалтинговая компания

Адреса

Запорізька область
Місто: Запоріжжя
Київ, вул. Бориса Гмирі, 16 Дніпро, пр. Д. Яворницкого, 65 Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39

Опис організації

Перша Консалтингова Компанія – це професійна допомога з фінансами та управлінням бізнесу. Ми маємо мету підвищити прибутковість бізнесу. Ми професіонали з бухгалтерського обліку, в фінансових питаннях будь-якої складності, звітність, податки, управлінський облік, бюджетування, інвестиційне планування.
Ми готові допомогти як середньому, малому чи великому бізнесу.

Кожен бізнес створюється для розвитку, і власник і команда роблять все щоб б справа процвітала. Але на певному рубежі виникають проблеми з якими команда підприємства не може впоратись самотужки, і їм потрібен професійний погляд з боку.
Зростання об’ємів продажів, розширення компанії, проблеми з персоналом… ці та інші проблеми можуть поставити власника в положення коли все виходить с під контролю.
Та може виявитися що облікова система яка справлялася раніше, в нових умовах вже не ефективна, та не дозволяє розвиватися підприємству, не дає інформацію для аналізу та планування, не забезпечує безпеку бізнесу. А це знижує динаміку розвитку та провокує втрату прибутків.
Ось в таких випадках і не тільки ми зможемо допомогти вам. Ми завжди розуміємо потреби клієнтів та вирішуємо проблеми з якими вони стикаються. У нас є досвідчені професіонали здатні вирішувати найскладніші задачі. Ми вирішуємо питання фінансового обліку та планування, питання оподаткування, управлінський облік, оптимізації виробничих витрат та ціноутворення, ефективності бізнес-процесів, оплати праці та мотивації персоналу, та багатьох інших.
Наші офіси : Київ, вул. Бориса Гмирі, 16
Дніпро, пр. Д. Яворницкого, 65
Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39
Первая Консалтинговая Компания - это профессиональная помощь с финансами и управлением бизнеса. Наша целью повысить прибыльность бизнеса. Мы профессионалы по бухгалтерскому учету, в финансовых вопросах любой сложности, отчетность, налоги, управленческий учет, бюджетирование, инвестиционное планирование.
Мы готовы помочь как среднем малом или большом бизнеса.

Каждый бизнес создается для развития, и владелец и команда делают все, чтобы бы дело процветало. Но на определенном рубеже возникают проблемы с которыми команда предприятия не может справиться самостоятельно, и им нужен профессиональный взгляд со стороны.
Рост объемов продаж, расширение компании, проблемы с персоналом ... эти и другие проблемы могут поставить владельца в положение когда все віходит с под контроля.
И может оказаться что учетная система, которая справлялась раньше, в новых условиях уже не эффективна, и не позволяет развиваться предприятию, не дает информацию для анализа и планирования, не обеспечивает безопасность бизнеса. А это снижает динамику развития и провоцирует потерю прибыли.
Вот в таких случаях и не только мы сможем помочь вам. Мы всегда понимаем потребности клиентов и решаем проблемы, с которыми они сталкиваются. У нас есть опытные профессионалы способны решать самые сложные задачи. Мы решаем вопросы финансового учета и планирования, вопросы налогообложения, управленческий учет, оптимизации производственных затрат и ценообразования, эффективности бизнес-процессов, оплаты труда и мотивации персонала, и многих других.
Наши офисы Киев, ул. Бориса Гмыри, 16
Днепр, пр. Д. Яворницкого, 65
Запорожье, ул. Независимой Украины, 39

Контакти

+38 067 614 05 75 +38 050 450 10 28
http://firstconsulting.com.ua/
email
You have to install UddeIM or Jomsocial for private messaging
Первая консалтинговая компания